L’exposició


La noia del monyo és una proposta expositiva que reflexiona entorn el concepte de feminitat, la recerca de la identitat i la manera com la societat accepta (o no) les diferents formes d’estimar i de viure la sexualitat.


︎︎︎ Els espais expositius


El Centre Cultural La Mercè de Girona va acollir l’exposició La noia del monyo conjuntament amb sis establiments del Barri Vell. El format expositiu propiciava una experiència de descoberta de les obres i establia un diàleg entre la institució artística i el comerç de proximitat.
︎︎︎ Experiència en primera persona


L’artista va dur a terme un projecte autobiogràfic narrant una història d’amor entres dues dones a través d’imatges gràfiques. La idea inicial per desenvolupar aquest projecte sorgeix en el moment en què l’autora viu per primera vegada una situació d’aquest tipus (tenir una relació amb una altra dona) i s’adona sorprenentment que una part de la societat encara no ho tolera, al contrari del que ella pensava.︎︎︎ De la fotografia al disseny gràfic


Per a la realització de les obres es treballa amb diferents tècniques. Es parteix d’una fotografia inicial realitzada per l’artista, la qual posteriorment és dibuixada amb ordinador i pintada amb textures realitzades amb pintures manuals posteriorment digitalitzades. A més, les obres van acompanyades de frases per marcar el contrast entre el que ella estava vivint i el que algunes persones li deien o transmetien entorn aquesta situació. En conseqüència, es crea un xoc entre un sentiment subjectiu, plasmat en forma d’obra gràfica, i un sentiment extern per part d’altres persones, expressat en citacions reals.
︎︎︎ La inauguració

24 de gener de 2019

L’acte inaugural consistia en un recorregut artístic pel Barri Vell de Girona que anava desvetllant els sis establiments que acullien obres de La noia del monyo fins arribar a l’epicentre expositiu: al Centre Cultural La Mercè. A cada un dels locals hi havia una artista que interaccionava i interpretava les obres a través d’una nova mirada. D’aquesta manera, el públic anava seguint un itinerari que es completava cada vegada que s’arribava en un dels establiments i es descobria la peça exposada i la intervenció en viu.


︎︎︎ Sinergia amb artistes locals


En total van ser vuit les artistes que van participar de l’acte inaugural, realitzant peces site-specific o bé oferint actuacions que dialogaven amb les obres i els locals.

Bel Carruana
Alba Cateura
Mireia Ferron
Tona Gafarot 
Glòria Garcés 
Azucena Moya 
Meritxell Neddermann
Esther Roca(*) Beca Kreas 2018 de l’Ajuntament de Girona

@lanoiadelmonyo - hola@lanoiadelmonyo.com