Espais púb(l)ics
Un projecte que parteix de la recerca i catalogació dels graffitis amb contingut sexual i de gènere de les nostres ciutats per a qüestionar tabús i visibilitzar-los. La cultura hegemònica on vivim, provinent d'una societat patriarcal dominant de fa molts segles, encara està impregnada de moltes falses creences delimitants entorn de les identitats i sexualitats de cadascú. Amb aquest projecte les volem disseccionar, col·laborant amb diverses artistes i sumant sinergies.

︎︎︎ La recerca


Un projecte d’investigació teòrica feta a quatre mans entorn:

art feminista - iconografia vaginal - fal·locentrisme - art i espai públic - sexualitats - qüestions de gènere - els fanzines com a mitjà de comunciació - convocatòries i beques artístiques - noves metodologies de participació i creació col·lectiva


Partint de la idea de ceguesa selectiva, és a dir, no veure allò que ja hi és, s’ha assentat un marc teòric per aprofundir en temàtiques que durant molts anys han estat estigmatitzades essent tabú dins la nostra societat patriarcal. Per altra banda, en la recerca hi ha l’objectiu de dissenyar un pla d’actuació per a portar a terme diversos estudis de cas a diverses ciutats i d’aquesta manera poder crear una col·lecció de fanzines artístics i amb un contingut que fomenti l’educació sexual (actualment bastant inexistent).


(*) Beca per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament. Generalitat de Catalunya. (2020-21)
︎︎︎ Els estudis de cas


Aquest projecte es durà a terme en diverses ciutats, per tal de posar el focus en els graffitis de contingut sexual i de gènere de cada localitat. A partir d’aquí, la voluntat és proposar noves mirades i reflexions. Generant cartografies artístiques i accions site-specific, es pretén recopilar opinions i sensacions de la comunitat, col·laborant en cada cas, amb artistes locals. Al final, totes les informacions sorgides, d’editaran en un fanzine que actuarà com a arxiu i peça artística de cada indret.
︎Girona ︎Quebec


la noia del monyo - hola@lanoiadelmonyo.com