Espais púb(l)ics
Espais Púb(l)ics és un projecte de recerca, creació i mediació artística que posa el focus en les qüestions de gènere i les sexualitats, des d’una mirada ecotransfeminista interseccional i prenent com a espai d’anàlisi i intervenció un context - humà i no humà - determinat.

Aquesta iniciativa, sota el paraigües de pràctica contextual, relaciona diferents estudis de cas units per una metodologia de treball comuna i amb la voluntat de disseccionar la cultura patriarcal hegemònica centrant la mirada en allò local i concret d’un indret determinat.

Aquesta metodologia esdevé la base per després poder fer un desenvolupament molt més profund, que s’adapta i es transforma segons les necessitats i el teixit de relacions que ens puguin sorgir a cada context.

︎︎︎ La recerca que emmarca el projecte


Un projecte d’investigació teòrica feta a quatre mans.

art feminista · espai públic i peces site-specific · iconografia vaginal · fal·locentrisme · sexualitats · qüestions de gènere ·
cartografies artístiques · els fanzines com a mitjà creatiu i de difusió · noves metodologies de participació i creació col·lectiva


Partint de la idea de ceguesa selectiva, és a dir, no veure allò que ja hi és, s’ha assentat un marc teòric per aprofundir en temàtiques que durant molts anys han estat estigmatitzades essent tabú dins la nostra societat patriarcal. Aquesta recerca iniciada l’any 2020 ha assentat les bases del projecte, però segueix en estat latent posant el focus actualment en l’educació sexual i com l’art pot ser una eina per tractar totes aquestes temàtiques des d’una mirada feminista, inclusiva i oberta, sempre a partir de la creativitat i les diferents formes d’expressió artística.

(*) Beca per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals. Generalitat de Catalunya. (2020-21)
︎︎︎ Estudis de cas i metodologia


El propòsit del projecte és dur-se a terme en diverses localitats, per tal de contrastar mirades i cultures. Per fer-ho, s’ha creat una metodologia de treball que consta de diferents línies d’investigació, processos creatius i participatius. Amb tot, es busca obtenir una visió polièdrica de la realitat més que un relat lineal.

ESTUDI DEL CONTEXT:
Com a punt de partida, es realitza un estudi de camp i recerca del context de l’indret on es desenvolupa el projecte, en l’àmbit històric, social i cultural. Aquest estudi serveix per emmarcar el procés de creació així com assenyalar possibles temàtiques a tractar.

RECERCA DE GRAFITIS:
El treball d’investigació s’amplia sortint als carrers i observant les parets de l’indret en qüestió. Des del col·lectiu, es busquen i es cataloguen els grafitis amb contingut sexual i de gènere ubicats a l’espai públic, ja que tal com diu la urbanista Itziar González: “els murs són la millor roda de premsa”. En aquesta indagació es convida també a la ciutadania a col·laborar, esdevenint la recerca una acció col·laborativa en si mateixa.

ACCIONS SITE-SPECIFIC:
En paral·lel, per conèixer millor la realitat del lloc, es busca recopilar les experiències personals de la gent que habita al barri, sempre en relació amb les temàtiques treballades. Per fer-ho, es realitzen un seguit d’accions artístiques amb segell sit-specific o properes a l’art relacional.

TEIXIR VINCLES LOCALS:
Pel disseny d’aquestes accions es busca col·laborar amb artistes locals. Al mateix temps, la idea és conèixer entitats i organismes de la zona amb qui establir sinergies. La voluntat és teixir vincles amb les persones que coneixen i habiten l’indret on té lloc el projecte per tal que puguin donar la seva visió, entorn les qüestions de gènere i les seves experiències personals.

UNA CARTOGRAFIA ARTÍSTICA I UN FANZINE:
Després de tot aquest procés, s’elabora una cartografia artística així com un fanzine que actua com a peça artística resultant i que serveix com a canal de difusió de tot el treball dut a terme.

︎Girona ︎Quebec

@lanoiadelmonyo - hola@lanoiadelmonyo.com